Konferencia - YoDel

Title photo of blog

12.3.2018 sa v Poprade na unikátnom mieste v Tatranskej Galérii stretlo viac ako 100pracovníkov s mládežou, ktorí sa rozhodli, že chcú zmeniť a zlepšiť ich vnímanie a prístup k mladej generácii s ktorou sa denne stretávajú a pracujú s ňou.

Konferencia bola určená pre podnikateľov, zástupcov firiem, pedagogických pracovníkov, a tiež pracovníkov s mládežou z neziskových organizácií, ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť priamo reagovať na potreby mladých ľudí. Pre tých, ktorí vidia význam medzisektorovej spolupráce pre zvyšovanie kvality práce s mladými ľuďmi, ktorí chcú zmenu v myslení a prístupe k mladým. Hľadajú spôsoby a možnosti, ako mladých ľudí zaujať, či nadchnúť, ako sa k nim viac priblížiť a dať im priestor, aby mohli rozvíjať svoj potenciál. Aby sa firmy, školy, či organizácie, stávali čoraz viac miestom, priateľským pre mladých ľudí.

„Výnimočnosť tohto podujatia je v tom, že prepája neziskový sektor práce s mládežou s biznis sektorom. Tým, že sa menia mladí ľudia, musí sa meniť aj spoločnosť a verejný život vo všetkých oblastiach. Konferencia sa nezameriava len na jednu oblasť, ale cieľom je vzájomne prepájať sektory verejného života a mimovládnych organizácií, ktorí chcú prinášať mladým ľuďom možnosti, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a tým zlepšovať úroveň vlastného fungovania, znižovať náklady a zvyšovať vlastnú efektivitu, či už na úrovni školy, firmy, alebo v organizáciách," (Branislav Kožuch, predseda V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.)

Program bol plný skvelých tém, workshopov, diskusií a príležitostí nadväzovať kontakty v rámci medzisektorovej spolupráce s vplyvnými ľuďmi z rôznych oblastí, s možnosťou zapájať sa do panelových diskusií na zaujímavé témy. Súčasťou boli kvalitní speakeri a lektori napr. Janette Mazíniová Motlová z organizácie EDUMA- od emócií k poznaniu, Marián Kolník, mentor vrcholových manažérov, Tomáš Pešek – školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni, Miroslava Cehelská zo spoločnosti IBM Slovensko, Ján Machajdík - výchovný a hodnotový piliér ZŠ NARNIA a ďalší.

Tu nájdete FOTKY z tohto podujatia. 


Zdieľať na sociálnych sieťach

O autorovi

Author profile photo
ADMIN ADMIN
členom od: 09. November 2017