O projekte

Ako vznikol portál zmeňme.to?

V rámci projektu s názvom "Brána do nového levelu", ktorý sa realizuje od apríla 2017 na nadregionálnej úrovni, sa stretli zástupcovia štyroch partnerských organizácií (V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov, Expression o.z a Godzone), aby spolu napĺňali víziu projektu. V projekte vo všeobecnosti ide o zviditeľnenie dobrovoľníctva a jeho potrebu v dnešnej dobe. Aktivity , ktoré sa v projekte realizujú sú napríklad: tvorba videí o formách dobrovoľníctva, konkrétne ponuky na jednodňovú, ale aj víkendovú dobrovoľnú činnosť, taktiež vzdelávanie foromou workshopov a webinárov...

V rámci projektu tiež vznikol webový portál WWW.ZMENME.TO. Vznikol, aby hľadal, oslovil a spájal nadšencov, ktorí vo svojom prostredí vidia nielen problémy, ale aj riešenia a neboja sa vyhrnúť si rukávy a niečo s tým spraviť. Portál prepája dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré potrebujú ich pomoc, ale zároveň podporuje jednotlivcov, ktorí majú nápad ako pomôcť, no nevedia ako a kde začať. A práve preto bolo vyškolených 12 mentorov, ktorí sú na tomto webe komukoľvek k dispozícii. Projekt je zameraný na zvýšenie záujmu a zapájanie mladých v dobrovoľníckych činnostiach, ktoré zabezpečia potrebné kompetencie pre úspešné uplatnenie v spoločenskom a pracovnom živote.

Tím zmenme.to

Hlavní partneri
Projekt bol podporený